PROVOZNÍ DIAGNOSTICKÉ PROSTŘEDKY

Indikátor Popis a rozsah indikátoru
TRIGA pH TEST Stanovení pH hodnoty kapalin v intervalu 6,5 - 10,0
TRIGA HARDNESS TEST Stanovení celkové tvrdosti vody v intervalu 3 - 21°d
TRIGA NITRAT TEST - NO3- Stanovení koncentrace dusičnanů v emulzi v intervalu 10 - 500 mg/l
TRIGA NITRIT TEST - NO2- Stanovení koncentrace dusitanů v emulzi v intervalu 2 - 80 mg/l