DIAGNOSTIKA A SLUŽBY V OBLASTI MAZIV

Laboratorní rozbory mikroemulzí, emulzí a transparentních kapalin pro třískové obráběbí a broušení kovů
Laboratorní rozbory řezných a konzervačních olejů a maziv pro třískové obrábění a broušení kovů
Laboratorní rozbory provozně-technických olejů a maziv
Technologický servis a poradenská služba v oblasti chladících kapalin a maziv včetně doporučení vhodných náhrad tuzemskými mazivy
Čištění olejových filtrů hydraulických systémů od hydrolytických produktů a koagulačních úsad (cca 2-4 násobné prodloužení životnosti filtru)
Doprava, sběr, recyklace a regenerace vybraných olejových odpadů