VODOU ŘEDITELNÉ KAPALINY
-Emulze a mikroemulze
-Vodné roztoky
MAZIVA PRO OBRÁBĚNÍ
-Řezné oleje
-Speciální oleje
-Odparové oleje
PROVOZNĚ TECHNICKÁ MAZIVA
-Ložiskové oleje řady B
-Ložiskové oleje jakostní řady J
-Ložiskové oleje vřetenové s prísadami
-Ložiskové oleje nízkotuhnoucí s přísadami
-Hydraulické oleje třídy HL ( ISO VG 22,32,46,68,100 a 150 )
-Hydraulické oleje třídy HM
-Hydraulické oleje třídy HV
-Olej pro hydrodynamické převodovky
-Převodové oleje třídy CLP
-Mazací oleje pro kluzná vedení
-Kompresorové oleje jakostní
-Kompresorové oleje třídy VDL
-Turbínové a oběhové oleje
-Turbínové a oběhové oleje s dlouhou životností
-Vývěvový olej
-Automobilové oleje pro mechanické převodovky řady PP
-Plastická maziva
-Ostatní produkty
-Motorové oleje
-Platifikační oleje pro změkčování gumy a pryže
-Hydraulické oleje se zvýšenými užitnými vlastnostmi
-Ložiskové oleje jakostní s deemulgační schopností
-Hydraulické oleje třídy HVLP-D ( ISO VG 32,46,68 )
-Hydraulické oleje třídy HM ( ISO VG 10,15,22,32,46,68,100 a 150 ) HLP-D s detergenční přísadou
SPECIÁLNÍ PRŮMYSLOVÁ MAZIVA
-Formové, separační a odbedňovací oleje
-Kalicí oleje pro termální kalení s přísadami
-Maziva pro zápustkové kování
-Maziva pro hydropneumatické mazání vrtných souprav
-Mazací oleje na mazání řetězů motorových pil
-Stabil. maz. oleje pro mazání forem pro výrobu skla
-Speciální oleje pro řezání skla
-Speciální oleje pro vrtání skla
-Speciální oleje pro broušení a formování skla
-Maziva a kapaliny pro textilní stroje
-Mazací oleje na mazání válečkových řetězů včetně řetězů typu O-Ring
-Stabilizované bezgrafitové maz. oleje pro mazání forem pro výrobu skla
ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDKY
-Odmašťovací prostředky (neředitelné)
-Odmašťovací prostředky vodou ředitelné
 KONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY
DOPLŇKY
-Provozní a diagnostické prostředky
-Doplňková zařízení
 PŘÍSADY A KOMPONENTY
 DIAGNOSTIKA A SLUŽBY