ŘEZNÉ OLEJE

 Hledej
 
název
skupiny materiálů
Přidat do do košíku  ABRASOL® L1  baleni                                        oceli, litiny        
Přidat do do košíku  ABRASOL® L22  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® L3  baleni                                        oceli, litiny        
Přidat do do košíku  ABRASOL® LS  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® LSE  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® LSK  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® LSM  baleni                                        oceli, litiny, profily        
Přidat do do košíku  ABRASOL® LT 032  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® LT 068  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® LV 068  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® TGY K  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® TO  baleni                                        oceli, litiny, profily        
Přidat do do košíku  ABRASOL® TO EM  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® TOH  baleni                                        oceli, litiny, profily        
Přidat do do košíku  ABRASOL® TOK  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® VPS  baleni                                        ušlechtilé oceli, austenitické oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® VS  baleni                                        ušlechtilé oceli, austenitické oceli        
Přidat do do košíku  ABRASOL® VSE  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ADITOL BS  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ADITOL N  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ADITOL S  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ADITOL SCB  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  ALUKAT D100H  baleni                                        oceli, litiny, barevné kovy, slitiny Al        
Přidat do do košíku  EJEKTOL® HV  baleni                                        oceli, legované oceli, litiny        
Přidat do do košíku  EJEKTOL® HV C+  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  EJEKTOL® HV PLUS  baleni                                        oceli, legované oceli, litiny, barevné kovy        
Přidat do do košíku  EJEKTOL® HVS  baleni                                        oceli, legované oceli, litiny        
Přidat do do košíku  EJEKTOL® HVV  baleni                                        oceli, barevné kovy, litiny        
Přidat do do košíku  EJEKTOL® HVX  baleni                                        oceli, barevné kovy, litiny        
Přidat do do košíku  FEROKAT® 6500 S  baleni                                        oceli, litiny, ocelolitiny, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® 6500 S EP  baleni                                        oceli, korozivzdorné (anticorro) oceli        
Přidat do do košíku  FEROKAT® 7000 SZ  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® B 31  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 10  baleni                                        oceli, litiny, ocelolitiny, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 10 AL  baleni                                        oceli, litiny, slitiny Al        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 22  baleni                                        oceli, litiny, ocelolitiny, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 220  baleni                                        oceli, litiny, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 22EP  baleni                                        oceli, legované oceli, litiny        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 3  baleni                                        oceli        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 32  baleni                                        oceli, litiny, ocelolitiny, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 32 M  baleni                                        oceli, litiny, slitiny Al / Cu        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 32 S  baleni                                        oceli, legované oceli, litiny        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 320  baleni                                        oceli, litiny, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 320 M  baleni                                        oceli, litiny, slitiny Al / Cu        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 46  baleni                                        oceli, litiny, ocelolitiny, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 46 M  baleni                                        oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CF 460  baleni                                        oceli, litiny, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CFP 16  baleni                                        oceli, legované oceli, litiny        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CFP 16 V  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CFP 22 V  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CFP 220  baleni                                        oceli, korozivzdorné oceli, spec.slitiny (Ti)        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CFP 32 V  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 03 AL  baleni                                        oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 05  baleni                                        oceli, legované oceli, litiny        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 10  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 10 AL  baleni                                        slitiny Al a Cu        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 10 HC  baleni                                        oceli, barevné kovy, litiny        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 16  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 19  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 19 AL  baleni                                        slitiny Al a Cu        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 22  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 22 EP  baleni                                        oceli, legované oceli, litiny        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 32  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 320  baleni                                        oceli, litiny, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 320 SG  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 46  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 460  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CS 56  baleni                                        oceli, barevné kovy, litiny        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CSO 16  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  FEROKAT® CSO 22  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  FEROKAT® P 316CF  baleni                                        oceli, litiny, ševingované ozubení        
Přidat do do košíku  FEROKAT® P 322CF  baleni                                        oceli, litiny, ševingované ozubení        
Přidat do do košíku  FEROKAT® P3CF  baleni                                        oceli, litiny, ocelolitiny, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FEROKAT® V 115  baleni                                        oceli, barevné kovy, litiny        
Přidat do do košíku     FINOL P 250 SK  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  FINOL® C 100 CRM  baleni                                        nástrojové oceli ,CERMET        
Přidat do do košíku  FINOL® H  baleni                                        oceli, oceli vyšších tříd, litiny        
Přidat do do košíku  FINOL® HB PLUS  baleni                                        oceli, oceli vyšších tříd, litiny        
Přidat do do košíku  FINOL® HB PLUS K  baleni                                        oceli, litiny, ocelolitiny, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FINOL® HBH PLUS  baleni                                        oceli, legované oceli, litiny        
Přidat do do košíku  FINOL® HBL PLUS  baleni                                        oceli, litiny, ocelolitiny, barevné kovy        
Přidat do do košíku     FINOL® HP50  baleni                                        oceli, litiny, ocelolitiny, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FINOL® P  baleni                                        oceli, oceli vyšších tříd, slitiny Cu        
Přidat do do košíku  FINOL® P 10  baleni                                        oceli, oceli vyšších tříd, slitiny Cu        
Přidat do do košíku  FINOL® P 100 K  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FINOL® P 1420 PAL  baleni                                        ISO testovací kapalina - Diesel        
Přidat do do košíku  FINOL® P 20  baleni                                        oceli, oceli vyšších tříd, slitiny Cu        
Přidat do do košíku  FINOL® P 205 K PAL  baleni                                        ISO testovací kapalina - Diesel        
Přidat do do košíku  FINOL® P 205 PAL  baleni                                        ISO testovací kapalina - Diesel        
Přidat do do košíku  FINOL® P 50  baleni                                        oceli, oceli vyšších tříd, slitiny Cu        
Přidat do do košíku  FINOL® P 50 K  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  FINOL® P20 E  baleni                                        oceli, litiny, barevné kovy, keramika, plasty        
Přidat do do košíku  FINOL® P50 KB  baleni                                        oceli, litiny, slitiny Al / Cu, konzervace        
Přidat do do košíku  FINOL® P50 SK  baleni                                        oceli, legované oceli, litiny        
Přidat do do košíku  FINOL® P50 SPECIAL  baleni                                        oceli, legované oceli, litiny        
Přidat do do košíku  FINOL® S 200 CRM  baleni                                        nástrojové oceli, slinuté karbidy,CERMET, keramika        
Přidat do do košíku  FINOL® V  baleni                                        oceli, oceli vyšších tříd, slitiny Cu-odparový        
Přidat do do košíku  HYDROKAT HLO 005  baleni                                        oceli, litiny, barevné kovy, keramika, plasty        
Přidat do do košíku  HYDROKAT HLO 022  baleni                                        oceli, litiny, barevné kovy, slitiny Al        
Přidat do do košíku  HYDROKAT HLO 032  baleni                                        oceli, litiny, barevné kovy, slitiny Al        
Přidat do do košíku  HYDROKAT HLO 046  baleni                                        oceli, litiny, barevné kovy, slitiny Al        
Přidat do do košíku  HYDROKAT HLO 068  baleni                                        oceli, litiny, barevné kovy, slitiny Al        
Přidat do do košíku  HYDROKAT HMCS 015  baleni                                        univerzální hydraulický, řezný, mazací olej        
Přidat do do košíku  HYDROKAT HMCS 022  baleni                                        univerzální hydraulický, řezný, mazací olej        
Přidat do do košíku  HYDROKAT HMCS 032  baleni                                        univerzální hydraulický, řezný, mazací olej        
Přidat do do košíku  HYDROKAT HMCS 046  baleni                                        univerzální hydraulický, řezný, mazací olej        
Přidat do do košíku  HYDROKAT HMCS 068  baleni                                        univerzální hydraulický, řezný, mazací olej        
Přidat do do košíku  HYDROKAT HMCS 150  baleni                                        univerzální hydraulický, řezný, mazací olej        
Přidat do do košíku  KALOREX PP  baleni                                        oceli, korozivzdorné oceli, spec.slitiny (Ti)        
Přidat do do košíku  KALOREX 300 S  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  KALOREX 650 S  baleni                                        oceli, litiny, slitiny Al / Cu        
Přidat do do košíku  SINOL E BIO  baleni                                        oceli, litiny, barevné kovy, slitiny Al        
Přidat do do košíku  SINOL EP  baleni                                        oceli, litiny, barevné kovy, slitiny Al        
Přidat do do košíku  SINOL GY 40   baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  SINOL P 40   baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  SINOL R   baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  SINOL R 100 OEM  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  SINOL R 200  baleni                                        oceli, litiny        
Přidat do do košíku  SINOL R 200 OEM  baleni                                        oceli, litiny        
Přidat do do košíku  SINOL R 40  baleni                                        oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  SINOL R 40 OEM  baleni                                        oceli, barevné kovy        
Přidat do do košíku  SINOL S 46  baleni                                        oceli, litiny        
Přidat do do košíku  TIXON 65 S  baleni                                        oceli, legované oceli        
Přidat do do košíku  TRIOL LO 460 KAL  baleni                                        oceli, legované oceli, barevné kovy        

LEGENDA: Doporučený stupeň použití 
   ... velmi dobré
   ... vhodné
   ... vhodné s omezením
 ... nevhodné
Katalogový list
bezpečnostní list
Zde si můžete stáhnout prohlížeč katalogových a bezpečnostních listů ve formátu snp!